Polecamy

Wieliczka.24.info

Warto zajrzeć            

SEKTOR POZARZĄDOWY

Portal organizacji pozarządowych: www.ngo.pl

Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych: www.malopolskie.pl/NGO

Stowarzyszenie Klon/Jawor: www.klon.org.pl

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT:
    www.splot.ngo.pl

OFOP - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
    www.ofop.engo.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE)
    www.fwie.eco.pl

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
    www.partners.net.pl

Koalicja "POE Małopolska" www.poe.malopolska.eco.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnejwww.frdl.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu: www.fundraising.org.pl

RYNEK PRACY

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: www.wup-krakow.pl

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
    www.obserwatorium.malopolska.pl

Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku     pracy – PROJEKT PARASOLOWY: www.parasol.info.pl

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego: www.partnerstwo.org.pl

Polska Przedsiębiorcza: www.polskaprzedsiebiorcza.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Portal funduszy strukturalnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: zobacz

FOL – Fundusze Online: www.funduszeonline.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce: Centrum Informacyjne FEM

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych: www.funduszngo.pl

Program UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE: Lifelong Learning Programme

Design by flankerds.com
poczta