Polecamy

Wieliczka.24.info

Realizowane działania

Mobilna Formacja Kulturalna - wyposażenie organizacji w niezbędne elementy służące upowszechnianiu kultury i dziedzictwa lokalnego na obszarach wiejskich.

belka PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego i upowszechnienie dostępu do lokalnej kultury obszaru LGD Krajna nad Notecią poprzez zakup niezbędnego wyposażenia dla utworzonych w ramach operacji mobilnych pracowni i zespołu animatorów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:


Design by flankerds.com
poczta