Polecamy
Oferta marketingowa
Wieliczka.24.info

Aktywni na rynku pracy

Aktywni na rynku pracy

Projekt jest realizowany od lipca do grudnia 2009 roku na terenie Gminy Niepołomice. Jest adresowany przede wszystkim do mieszkańców wsi Słomiróg, Suchoraba i Zagórze, bezpośrednie wsparcie szkoleniowo-warsztatowe zostanie natomiast skierowane do 20 nieaktywnych zawodowo lub pracujących o niskich/zdezaktualizowanych kwalifikacjach KOBIET z tego terenu.

Cel projektu

 CELEM OGÓLNYM projektu realizowanego przy współudziale przedstawicieli społeczności lokalnej Słomirogu, Suchoraby i Zagórza jest zwiększenie do końca 2009 roku aktywności zawodowej mieszkańców gminy Niepołomice poprzez rozwój oferty aktywizacyjnej. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:
1. Przeprowadzenie kampanii informującej o rynku pracy i promującej aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
2. Nabycie/podwyższenie przez 20 bezpośrednich uczestniczek projektu umiejętności wykorzystania komputera w życiu codziennym i w pracy zawodowej,
3. Zwiększenie umiejętności 20 bezpośrednich uczestniczek projektu w zakresie aktywnych postaw na rynku pracy.


Rekrutacja

Rekrutacja do projektu trwa od 10 do 31 sierpnia 2009 roku.

Regulamin rekrutacji

Plakat rekrutacyjny

Informacji udzielają: Sołtysi Słomirogu, Suchoraby i Zagórza oraz Pani Maria Bułat - koordynator projektu: Gminne Centrum Informacji w Niepołomicach, ul. 3 Maja, tel. 12 2813065


Relacje prasowe

"Ja też mogę" - Aktywne kobiety na wsi, www.wiadomosci24.pl

Szansa na sukces, www.wieliczka.p

Ja też mogę!, www.niepolomice.eu

Moja szansa na sukces, Panorama Powiatu Wielickiego

Jest szansa na zatrudnienie, Dziennik PolskiPublikacja

Zachęcamy do broszury "Ja też mogę - możliwości rozwoju zawodowego na wsi" - publikacji, która powstała w trakcie realizacji projektu. Zobacz więcej

Współpraca

Gmina Niepołomice
GN
Miasto i Gmina 
Niepołomice

Patronat medialny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
    Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL UE
Design by flankerds.com
poczta